1400 volontärer kommer att arbeta under alpina VM i Åre. Och de är ovärderliga. Utan dem skulle det bli minst sagt svårt att genomföra ett världsmästerskap. Men det krävs kunskap för att vägleda och ta hand om så många människor. Därför utbildas personalen på Åre 2019 i värd- och ledarskap.

Volontärsteamet på Åre 2019, som består av Madelene Aalto, Karin Stolt Halvarsson och Johan Davidsson, jobbar hårt med att rekrytera, utbilda och schemalägga alla de som anmält sig som volontärer. Volontärerna är viktiga för alla stora evenemang och därför är det också viktigt att de tas om hand på rätt sätt.

– Våra volontärer står för ungefär 85 procent av utförandet av alla arbetsuppgifter under eventet. De är bland de viktigaste resurser vi har för att kunna utföra arbetet och utan dem hade vi inte kunnat genomföra ett mästerskap, säger Madelene Aalto, Volunteer Manager på Åre 2019.

I förra veckan ledde volontärsteamet resten av Åre 2019 i en workshop om värd- och ledarskap. Kunskapen som kommer av de utbildnings- och workshoptillfällen som genomförs framöver ska sedan överföras till gruppledare och volontärer. Det var stort fokus på engagemang, inspiration, stöttning, ledarskap och entusiasm som är de viktigaste ledorden att följa för att organisationen ska fungera även när tempot är högt.

– Det var en bra workshop med bra diskussioner. Det känns som att alla i organisationen har förståelse för uppdraget att rekrytera och utbilda volontärerna och de kommunikationssvårigheter som kan uppstå, säger Madelene Aalto.

 

De som anmäler sig som volontärer kommer från olika delar av världen och har olika bakgrund. Därför är det en utmaning att utforma utbildning och information så att alla kan ta del av den.

– Det mest utmanande är att få alla att förstå innebörden av det vi säger. Alla som rekryteras är så utspridda att det inte går att ha utbildning på plats utan den blir internetbaserad. Men vi kommer erbjuda tillfällen att träffas på plats under hösten, säger Madelene Aalto och fortsätter:

– Alla event är olika och organisationerna skiljer sig mycket åt och därför är det viktigt att de får en korrekt utbildning som passar evenemanget.

För att volontärerna ska få med sig positiva minnen från evenemanget måste också att gruppledare och ordinarie personal föregår med gott exempel och att bemötandet är professionellt och stöttande.

– Alla volontärer ska få en positiv upplevelse, de ska kunna hantera och utföra arbetet på ett säkert och professionellt sätt men samtidigt ha roligt, säger Madelene Aalto.

Över 800 volontärer har hittills blivit bekräftade som deltagare under alpina VM 2019. För mer information om volontärsarbete, besök vår hemsida.