Skidentusiaster och det alpina svenska landslaget har haft första parkett för att se hur klimatet blivit varmare, glaciärer smälter och skidorter på låg höjd får allt mindre snö. Det är anledningen till att Svenska Ski Team Sweden Alpine sommaren 2017 vidtog åtgärder för att förbättra sin verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Det började med en analys av den egna verksamheten med hjälp av specialister på ämnet och efter tre månader kom resultatet. Och det blev ett slag i magen: varje medlem i det svenska alpina landslaget hade ett koldioxidavtryck som var fyra gånger mer än för en ”vanlig” svensk.

Det var en ögonöppnande erfarenhet och sedan dess har arbetet mot att förbättra verksamheten ur ett miljöperspektiv satt fart. I linje med den hållbarhetsvision som Åre 2019 har och jobbar för att uppfylla sjösatte Ski Team Sweden Alpine ett miljöprogram i slutet på förra året. Syftet med programmet är att anpassa verksamheten och fokusera på att göra den mer hållbar.

Det finns många hinder på vägen gällande vad som är möjligt att påverka med tanke på att tävlingskalendern kräver resor över hela världen. Och resandet pågår även sommartid när de aktiva reser för att leta träningsorter som har snö. Men viljan att påverka i positiv riktning och genomföra riktade åtgärder är stark i det svenska landslaget. De har bestämt sig för att minska sitt koldioxidavtryck med hälften mellan 2017 och 2022. Till alpina VM i Åre 2019 är målet att det ska ha minskat med 25 procent jämfört med basnivån som framkom vid studien 2017.

– Vi har tittat på energianvändningen i våra faciliteter och nu använder vi spillvärmen. Vi har också inkluderat klimatkompensation i vårt kontrakt med vår resepartner SAS (Scandinavian Airlines), säger Kalle Olsson, marknadschef för Ski Team Sweden Alpine.

Laget har även inlett ett samarbete med svenska kocklandslaget för att lära medlemmarna i laget att laga bra, näringsrik mat med miljön i åtanke.

– De ska lära sig laga hälsosam mat som ger dem den energi som de behöver för att träna och tävla men som samtidigt är klimatsmart, fortsätter Olsson.

Framöver ska fler partners ska knytas upp i arbetet mot att hitta smartare och mer hållbara lösningar inom andra områden som bilkörning, hotellboende och hur solkraft kan användas på berget, med mera. De vill också inspirera andra att göra samma sak.

– Vi vill inspirera och motivera alla som är delaktiga i skidindustrin att följa oss på vår resa mot att göra verksamheten mer hållbar. Vi vill särskilt inspirera andra landslag att jobba med oss för att minska miljöpåverkan från skidindustrin för att skydda sporten vi alla älskar! säger Kalle Olsson.