Åre 2019s hållbarhetsarbete

Redan från början av projektet har vi på Åre 2019 fokuserat på att leverera positiva eftermälen och på att göra hållbara val i vår planering och våra förberedelser. Vår vision, Inspire the World to Ski, har varit drivkraften bakom våra investeringsbeslut. Det nya arenahuset och backarna på både Nationalarenan och i Duved är exempel på vårt arbete mot att uppnå den visionen.

 

Bidra till ett mer hållbart samhälle

Vill du veta mer om vad du kan göra för att bidra till bättre miljö? Kolla in videon nedan!

Arenahuset

Utbyggnaden av arenahuset som lagts till på den existerande målområdesbyggnaden, kommer att bli ett av de huvudsakliga arven som Åre 2019 lämnar efter sig. Det kommer att bli ett högkvalitativt utrymme för de världscuper som hålls i Åre efter 2019. Det kommer också ge Svenska skidförbundet möjligheter att bygga upp nya forsknings- och utvecklingsanläggningar, däribland ett gym för elitidrottare. Centret kommer att spela en nyckelroll i det svenska alpina landslagets framtida aktiviteter, åtminstone till nästa gång Åre får chansen att arrangera ett alpint VM.

Förbättrade träningsanläggningar

Andra investeringar som gjorts tillsammans med SkiStar på Nationalarenan och i Duved har ytterligare förstärkt Åres position som Sveriges ledande tävlings- och träningsort för alpin skidåkning. Förbättrad snöproduktion, nya säkerhetsinstallationer och förstärkt belysning i backarna gör att träningssäsongen förlängs ytterligare. Det ger också bättre och säkrare förhållanden för skidklubbar och skolor från hela landet som kommer till Åre för att träna.

Det mest hållbara alpina världsmästerskapet någonsin

Ett av fyra huvudsakliga mål för Åre 2019 är att genomföra ett alpint mästerskap som tar stor hänsyn till miljön. Vår hållbarhetsstrategi sträcker sig också längre än till miljöfrågorna och inkluderar även social och ekonomisk hållbarhet. Som en regel tror vi på att ta vardagliga beslut som är mer hållbara än de traditionella lösningarna hellre än att testa hundraprocentigt radikala lösningar som kräver stora beteendeförändringar och som därmed aldrig blir av. Vi vill göra allt så bra vi kan, med de medel och de möjligheter vi har, och göra alpina VM i Åre till det mest hållbara alpina världsmästerskapet hittills.

Läs vår hållbarhetspolicy här.

Våra hållbarhetsmål inkluderar:

  • Att sätta nya riktmärken för hållbarhet i arrangerandet av vintersportevenemang, vilket bland annat inkluderar ISO-certifiering efter standard 2021, i god tid inför februari 2019.
  • Att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor hos alla Åre 2019’s intressenter från skidfamiljen till det lokala samhället, den politiska ledningen och partners och sponsorer.
  • Att efterlämna ett arv till Internationella skidförbundet FIS, skidsporten och vintersporter generellt, i form av arbetsverktyg och exempel på bra praxis.

Åre 2019’s hållbarhetsprioriteringar


Infrastruktur

Långsiktig hållbarhet när det gäller infrastruktur och drift genom smarta tillfälliga lösningar, effektiv hantering av vatten och energi, uppkoppling mot fjärrvärme när det är möjligt, användning av förnyelsebar energi för uppvärmning och el.

Resurser

Hållbara resurser genom smarta upphandlingar, minimering av avfall och ”3R”: Reduce, Reuse, Recycle.

Rörlighet

Hållbara transportalternativ är prioritet för all transport under evenemanget.

Människor

Fokus på personalens och samhällets hälsa och utveckling genom att tillhandahålla hälsosamma alternativ, på att involvera lokal ungdom och studenter i Åre 2019’s aktiviteter och på att lyfta upp regionens unika egenskaper på evenemang och ceremonier.

Klimat

Åre 2019 är världens första koldioxidneutrala alpina världsmästerskap, vilket också inkluderar tiden före och efter evenemanget. Arbetet för att nå målet görs i  samarbete med Quantis och Luleå universitet, genom lokala offsetlösningar.

Våra hållbarhetsåtaganden

Fossilfritt VM

Tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen och skidskytte-VM i Östersund 2019 har Åre 2019 skrivit på om att arbeta för att uppnå målet om ett fossilfritt VM 2019.

70 procent hållbara transporter

Genom kreativa rese- och biljettlösningar samt prioritering av kollektivtrafik och förnyelsebara energilösningar med våra partners vill vi uppnå att 70 procent av den totala transportmängden under världsmästerskapet sker på ett hållbart sätt.

50 procent av avfallet återanvänds eller återvinns

Ska uppnås genom fokuserade lösningar i samarbete med Åre kommun och Håll Sverige Rent.

50 procent av inköpen ska göras utifrån våra hållbarhetskriterier

De ”fem frågorna” ska ställas och uppfyllas:
Where does it come from?
Who made it?
What is it made of?
What is it wrapped in?
What will happen to it after the event?

Högst fem procent av mat och dryck som serveras slängs

Ska uppnås genom samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund och lokal industri.