Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på VM-bolaget Åre 2019 AB?
Det enklaste sättet är via e-post: info@are2019.com.
För att komma i direkt kontakt med någon av våra medarbetare, se kontaktuppgifter nedan.

Personal

Niklas Carlsson

Niklas Carlsson

VD

+46 72 731 20 19
niklas.carlsson@are2019.com

Niklas är i rollen som vd högst ansvarig för organisationen bakom alpina VM 2019.

Anders Sundqvist

Anders Sundqvist

Sports Manager

+46 70 559 20 07
anders.sundqvist@are2019.com

Anders är högst ansvarig inom Åre 2019 för allt som rör tävlingarna under alpina VM. Han är involverad i allt från nät- och bansättning till rekrytering av volontärer.

Kaj Linde

Kaj Linde

Event Director

+46 70 542 92 29
kaj.linde@are2019.com

Kaj är arbetsledare och högst ansvarig för Service och Event under Åre 2019. Han har därmed ansvar för transport, parkering, säkerhet, service, arenaproduktion med mera.

Ulrika Svensson

Ulrika Svensson

Marketing Manager

+46 70 681 20 05
ulrika.svensson@are2019.com

Ulrika är arbetsledare för marknad- och kommunikationsteamet och ansvarar för kommunikation och allt som rör marknad kring Åre 2019.

Karin Stolt Halvarsson

Karin Stolt Halvarsson

Media & Broadcasting Director

+46 76 828 20 07
karin.halvarsson@are2019.com

Karin är högst ansvarig inom organisationen kring allt som rör TV- och radiosändningar kring alpina VM.

John Crawford Currie

John Crawford Currie

Creative Director

+46 70 512 14 13
john@are2019.com

John är ansvarig för allt som rör grafisk form i print, på flaggor, digitalt och övrigt runt alpina VM och är upphovsman till Åre 2019s logga.

Ville Bylin

Ville Bylin

Chief Financial Officer

+46 70 372 01 45
ville.bylin@are2019.com

Ville är högst ansvarig för ekonomifrågor som gäller Åre 2019.

Hans Olsson

Hans Olsson

Assistant Sports Director

+46 70 930 70 05
hans.olsson@are2019.com

Som Assistant Sports Director är Hans involverad i allt som rör tävlingarna, inklusive rekryteringen av volontärer.

 

Anders Lögdal

Anders Lögdal

Head of Security

+46 73 338 85 50

anders.logdal@are2019.com

Säkerhetsområdet ligger under Kaj Linde. Ansvarig för säkerhet, transport och vägavstängningar är Anders Lögdal.

Ewa Thelin

Ewa Thelin

Assistant Accommodation Manager

ewa.thelin@are2019.com

Ewa ansvarar för allt boende som rör hotell, privata hus och lägenheter och boende för vissa mediegrupper och sponsorgrupper.

Marianne Berglöf

Marianne Berglöf

Accreditation Manager

marianne.berglof@are2019.com

Marianne ansvarar för ackreditering för alpina VM i Åre 2019.

Lisa Johansson

Lisa Johansson

Communications Coordinator

+46 73 040 12 90
lisa.johansson@are2019.com

Lisa ansvarar för produktion och publicering av innehåll, hemsida och direkt kommunikation med gäster för Åre 2019.

Mats Löthén

Mats Löthén

Ticketing Manager

+46 73 501 13 30
mats.lothen@are2019.com

Mats är högste ansvarig för biljettfrågor och biljettadministration för Åre 2019.

Jenny Lang

Jenny Lang

Accommodation Manager

jenny.lang@are2019.com
+46 70 311 22 92

Som ansvarig för boende har Jenny hand om lägenheter, volontärsboende, avtal, medie- och sponsorboende för Åre 2019.

 

Johan Davidsson

Johan Davidsson

Volunteer Education

johan.davidsson@are2019.com

+46 (0)70 543 04 70

Johan har ansvar för att utbilda våra volontärer i värdskap och att informera dem om allt som sker kring Åre 2019.

Inna Westerlund

Inna Westerlund

Accounting Manager

inna.westerlund@skistar.com

Inna har hand om bokföring och bokförsingsfrågor för Åre 2019.

 

Riikka Rakic

Riikka Rakic

Head of Sustainability

+41 79 643 42 81
riikka@are2019.com

Riikkas största ansvarsområde rör hållbarhet och hur Åre 2019 ska nå upp till sina mål om fossilfritt VM. Hon är också involverad i översättning och kommunikation.

Katrina Ammer

Katrina Ammer

Event Advisor

katrina.ammer@are2019.com

Katrina verkar framför allt inom sportavdelningen på Åre 2019 och assisterar bland annat med ackreditering och inbjudningar.

Peter Albertsson

Peter Albertsson

Broadcast Manager

+46 70 397 00 92
peter.albertsson@are2019.com

Som Broadcast Manager assisterar Peter TV- och radiobolag med allt de behöver för att kunna genomföra sina sändningar.

Patrik Svärd

Patrik Svärd

Sponsor Manager

+46 70 229 35 69
patrik.svard@are2019.com

Vår Sponsor Manager sköter Åre 2019s evenemang innan alpina VM, förvaltar sponsoravtal, ser över sponsorernas aktivering och deras synlighet i Åre.

Bengt Mårtensson

Bengt Mårtensson

Food & Beverage Manager

+46 70 810 84 34
bengt.martensson@are2019.com

Bengt ansvarar för att leverera mat och dryck till våra gäster.

 

Stefan Dohrn

Stefan Dohrn

Construction Manager

+46 76 526 58 01
stefan.dohrn@are2019.com

Stefan ansvarar för alla temporära byggnationer och service. Det innefattar bland annat IT, mixed zone, elektricitet och arenautsmyckning.

Madelene Aalto

Madelene Aalto

Volunteer Manager

+46 72 545 02 99

madelene.aalto@are2019.com

Madelene hanterar allt från boende till schemaläggning och allt annat som rör våra volontärer.

 

Jan Andersson

Jan Andersson

Tickets & VIP Sales

+46 70 601 28 97

jan.andersson@are2019.com

Janne ansvarar bland annat för försäljning av biljettpaket mot Tröndelag och Östersundsområdet.

Nisse Schmidt

Nisse Schmidt

Fotokoordinator

+46 70-367 0777
info@sportbild.se

Vår nationella fotokoordinator hanterar det som rör kommersiell fotografering på plats på arenan och delar ut ackrediteringar samt leder fotomötena under alpina VM.

Eftermäle och hållbarhet

Redan från början av projektet har vi på Åre 2019 fokuserat på att leverera positiva eftermälen och på att göra hållbara val i vår planering och våra förberedelser.
Vår vision, Inspire the World to Ski, har varit drivkraften bakom våra investeringsbeslut. Det nya arenahuset och backarna på både Nationalarenan och i Duved är exempel på vårt arbete mot att uppnå den visionen.

Arenahuset

Utbyggnaden av arenahuset som lagts till på den existerande målområdesbyggnaden, kommer att bli ett av de huvudsakliga arven som Åre 2019 lämnar efter sig. Det kommer att bli ett högkvalitativt utrymme för de världscuper som hålls i Åre efter 2019. Det kommer också ge Svenska skidförbundet möjligheter att bygga upp nya forsknings- och utvecklingsanläggningar, däribland ett gym för elitidrottare. Centret kommer att spela en nyckelroll i det svenska alpina landslagets framtida aktiviteter, åtminstone till nästa gång Åre får chansen att arrangera ett alpint VM.

Förbättrade träningsmöjligheter

Andra investeringar som genomförts på Nationalarenan och i Duved tillsammans med skidortens ägare Skistar har förstärkt Åres position som ledande träningsanläggning i Sverige. Till investeringarna hör förbättringar i snötillverkningssystemet, förbättrade säkerhetsinstallationer och tillagda strålkastare förlänger träningssäsongen och ger säkrare träningsförhållanden för skidklubbar och skolprogram från hela landet som kommer till Åre för att träna.

Det hållbaraste alpina världsmästerskapet någonsin

En av de fyra huvudmålen för Åre 2019 är att arrangera ett världsmästerskap med stor respekt för miljön. Men vår hållbarhetsstrategi går bortom miljödimensionen och inkluderar även social och ekonomisk hållbarhet. Som regel tror vi på att göra dagliga val som är mer hållbara än konventionella lösningar, hellre än att försöka nå hundra procent radikala lösningar som kräver stora beteendeförändringar och som därmed inte genomförs.

Våra hållbarhetsmål inkluderar:

>> Att sätta nya riktmärken för hållbarhet i arrangerandet av vintersportevenemang, vilket bland annat inkluderar ISO-certifiering efter standard 2021, i god tid inför februari 2019.
>> Att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor hos alla Åre 2019’s intressenter från skidfamiljen till det lokala samhället, den politiska ledningen och partners och sponsorer.
>> Att efterlämna ett arv till Internationella skidförbundet FIS, skidsporten och vintersporter generellt, i form av arbetsverktyg och exempel på bra praxis.

Åre 2019’s hållbarhetsprioriteringar

Infrastruktur
Långsiktig hållbarhet när det gäller infrastruktur och drift genom smarta tillfälliga lösningar, effektiv hantering av vatten och energi, uppkoppling mot fjärrvärme när det är möjligt, användning av förnyelsebar energi för uppvärmning och el.

Resurser
Hållbara resurser genom smarta upphandlingar, minimering av avfall och ”3R”: Reduce, Reuse, Recycle.

Rörlighet
Hållbara transportalternativ är prioritet för all transport under evenemanget.

Människor
Fokus på personalens och samhällets hälsa och utveckling genom att tillhandahålla hälsosamma alternativ, på att involvera lokal ungdom och studenter i Åre 2019’s aktiviteter och på att lyfta upp regionens unika egenskaper på evenemang och ceremonier.

Klimat
Koldioxidneutralt världsmästerskap, vilket också inkluderar tiden före och efter evenemanget, i samarbete med Quantis och Luleå universitet, genom lokala offsetlösningar.

Våra hållbarhetsåtaganden

Fossilfritt VM
Tillsammans med Region Jämtland/Härjedalen och skidskytte-VM i Östersund 2019 har Åre 2019 skrivit på om att arbeta för att uppnå målet om ett fossilfritt VM 2019.

70 procent hållbara transporter
Genom kreativa rese- och biljettlösningar samt prioritering av kollektivtrafik och förnyelsebara energilösningar med våra partners vill vi uppnå att 70 procent av den totala transportmängden under världsmästerskapet sker på ett hållbart sätt.

50 procent av avfallet återanvänds eller återvinns
Ska uppnås genom fokuserade lösningar i samarbete med Åre kommun och Håll Sverige Rent.

50 procent av inköpen ska göras utifrån våra hållbarhetskriterier
De ”fem frågorna” ska ställas och uppfyllas: 
Where does it come from?
Who made it?
What is it made of?
What is it wrapped in?
What will happen to it after the event?

50 procent av mat och dryck som serveras ska vara hållbar
Ska uppnås genom samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund och lokal industri.